DE VERGADERING HEEFT ALS OPVOLGER VAN JAN BENNINK BENOEMD JAN SCHOLTEN. DE OVERIGE AFTREDENDE EN HERKIESBARE BESTUURSLEDEN WERDEN HERKOZEN.

 

(JAN BENNINK BEDANKT VOOR ALLES WAT JE VOOR BC DE SCHALM HEBT GEDAAN)


DE VERGADERING HEEFT BESLOTEN DAT INGAANDE 1 JANUARI 2023 DE CONTRIBUTIE VAN € 4,00 NAAR € 5,00 GAAT.


KASCOMMISSIE: AFTREDEND 

EN NIET HERKIESBAAR D.VEENHUIZEN. BENOEMD R.DE VRIES. DE KASCOMMISSIE BESTAAT NU UIT: K.A.WEMMENHOVE. E.LUGIES EN R. DE VRIES


NIEUWE LEDEN IN 2022:                                                                          G.BAKKER, G.BOER, L.BOSSELAAR, R.KOK, J.VOS, J.GEERLINGS, H.SCHOLTEN EN T.ROLINK