"DE VEURKAMER"


BILJARTPOINT

VOOR UITSLAGEN PER WEEK

AANTAL CARAMBOLES TE MAKEN IN 2E HELFT NU OP DE SITE

 

 


PENNINGMEESTER JAN DE HAAN KOMT TIJDENS HET DRIEBANDENTOERNOOI (DUS VANAF 17 JUNI 2024) 's-MIDDAGS DE CONTRIBUTIE INNEN VOOR DE MAANDEN MEI EN JUNI 2024. GRAAG GEPAST BETALEN DUS € 5,00, € 10,00 € 15,00 ENZ.

 

DUS 's-MIDDAGS


BESLUITEN EN MEDEDELINGEN JAARVERGADERING 2024NIEUWE MEDEDELING VAN DE FEDERATIE